Klik hier voor een impressie van onze 5e Loop tegen Kanker.

Laatste Nieuws
 • vrijdag 15 september 2017 Zondag 8 oktober zal de 7e editie van Lopen Tegen Kanker van start gaan. Het bestuur heeft besloten dat de 7e editie voorlopig de laatste editie zal zijn die door hen georganiseerd gaat worden. De afgelopen twee jaar is het bestuur bezig actief geweest om mensen te benaderen die de organisatie van de loop konden overnemen en/of het bestuur konden aanvullen, maar helaas is dit niet gelukt. De stichting blijft wel bestaan en in 2018 gaat het bestuur zich beramen over mogelijke nieuwe activiteiten. Mocht u zich serieus geroepen voelen om voortrekker te worden van de Loop zodat deze ook in 2018 op de agenda staat, meldt u zich dan persoonlijk bij een van de leden van het bestuur of via info@lopentegenkanker.nl. Lees meer
 • zaterdag 29 april 2017 U kunt zich weer inschrijven voor de 7e Loop Tegen Kanker op zondag 8 oktober 2017. Lees meer
 • donderdag 22 september 2016 Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Maar goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed. Stichting Haarwensen geeft kinderen keuze een grote collectie pruiken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan kosten verbonden zijn. De pruiken worden gemaakt van echt haar. Dit haar wordt door volwassenen en kinderen aan Haarwensen geschonken. Om een pruik voor meisjes te kunnen maken moet het haar tenminste 30 cm lang zijn. Lees meer
 • zaterdag 2 april 2016 Schrijf nu in voor de 6e Loop Tegen Kanker. Op zondag 9 oktober vindt alweer de 6e Loop tegen Kanker plaats en zijn we inmiddels een begrip in de regio! Bent u er dit jaar ook bij? Lees meer
Meer nieuws
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief:
Design by Ron Driessen

Een Wens Dichtbij

De Stichting Lopen Tegen Kanker is initiatiefnemer van het wensenfonds ‘Een wens dichtbij’.
Door wensen in vervulling te laten gaan hopen wij een positief effect te hebben op mensen die direct of indirect getroffen zijn door kanker.

Hoe veel?

Om het wensenfonds “Een wens dichtbij “ op te kunnen zetten  reserveren we ieder jaar een bedrag. Dit is afhankelijk van de opbrengsten en andere goede doelen in dat jaar.

Voor wie?

Iedereen die een persoon of gezin kent dat getroffen is door de ziekte kanker kan een wens indienen voor dat gezin. De samenstelling van het gezin speelt geen rol nog de aard of stadium van de patiënt.
Voorbeelden van mensen die een wens in kunnen dienen:

Waar moet een wens aan voldoen?

 1. De wens moet financieel onderbouwd zijn. Dat houdt in dat er een reële kostenbegroting overlegd dient te worden.
 2. De uitvoerbaarheid van de wens moet binnen het vermogen van de Stichting Lopen Tegen Kanker liggen. Dit beoordeelt de Stichting Lopen Tegen Kanker zelf.
 3. De wens moet betrekking hebben op iemand die getroffen is door kanker en/of direct betrokkene bij deze persoon.
 4. Er moet sprake zijn van een directe of indirecte relatie met de omgeving Teylingen, Leiden, Bollenstreek.

Spelregels

 1. De wens kan maar 1x per gezin ingediend worden.
 2. Het toegezegde bedrag mag alleen gebruikt worden voor de realisatie van de wens.
 3. De Stichting Lopen tegen Kanker houdt zich het recht voor om een ingediende wens niet te honoreren als de wens niet in lijn is met onze visie en kernwaarden. De stichting is daar over geen uitleg verschuldigd. 
 4. Komt het bedrag voor het realiseren van de wens hoger uit dan het toegezegde bedrag op basis van de begroting dan zijn deze kosten voor de aanvrager en niet te verhalen op de Stichting Lopen Tegen Kanker.
 5. De Stichting Lopen Tegen Kanker zal tot betaling overgaan op basis van ingediende facturen en/of kassabonnen. De stichting zal in overleg met de aanvrager de routing van betaling bepalen.
 6. De Stichting Lopen tegen Kanker ontvangt graag een paar foto’s en een korte omschrijving van de gerealiseerde wens. Deze informatie kan worden gebruikt voor de terugkoppeling voor media- doeleinden om zo aandacht voor de Stichting te vragen. Dit gebeurt in overleg met de aanvrager/ deelnemer. Uiteraard realiseren wij ons dat foto’s niet altijd mogelijk zijn. Een schriftelijke terugkoppeling volstaat dan ook.
 7. De Stichting Lopen Tegen Kanker stelt geld ter beschikking maar organiseert de wens niet. Realisatie van de wens wordt gedaan door degene die de wens aanmeldt en/ of dit coördineert.

Hoe kenbaar maken

U kunt uw wens kenbaar maken bij een van de bestuursleden of indienen via info@lopentegenkanker.nl. Wensen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, zullen niet in behandeling worden genomen. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan om de spelregels goed door te lezen, alvorens een wens in te dienen.