Agenda


     Zondag 13 Oktober
     9e Loop Tegen Kanker
     Bisschopslaan, Warmond
 

   Laatste Nieuws


     Inschrijving 9e Loop tegen Kanker geopend.
     Klik hier om u in te schrijven.
 
Nieuws
 • zaterdag 21 september 2019 Nog 3 weken tot aan de 9e Loop tegen Kanker. De inschrijvingen stromen binnen dus wees er snel bij. Voorinschrijven is goedkoper en verzekerd u van een startnummer cq. bewijs. Lees meer
 • vrijdag 28 september 2018 Lopen tegen Kanker is de kernactiviteit van de Stichting Lopen Tegen Kanker. Ieder jaar op de eerste of tweede zondag van oktober zijn er: een wandeltocht van 8 a 10 km een wandeltocht van 18 a 20 km een gezinsloop van 2 km 2 recreatielopen met elektronische tijdswaarneming van 5km en 10km. De start is in Warmond. De afgelopen jaren heeft de 10km de kernen van Sassenheim en Voorhout aangedaan. In 2018 zal de loop plaatsvinden op zondag 7 oktober. Centrale plek van de Loop is Sporthal de Geest, De Geestlaan 27 te Warmond. Inschrijven voor de 8e Loop tegen Kanker kunt u hier doen. Lees meer
 • donderdag 17 mei 2018 WIJ GAAN DOOR! Door een tekort aan bestuursleden deden wij vorig jaar een oproep voor extra handen. Zonder extra mensen kwam het voortbestaan van ons evenement in gevaar. Het leek erop dat vorig jaar de laatste editie zou zijn. Verheugd zijn wij om te melden dat er tijdens deze laatste editie zich spontaan 5 mensen hebben aangemeld! Wij kunnen en gaan dus door! In een later stadium zullen wij deze enthousiaste, gedreven mensen aan jullie voorstellen. Noteer hem dus alvast maar in de agenda: ZONDAG 7 OKTOBER 2018, LOPEN TEGEN KANKER, EDITIE 8 Lees meer
 • zaterdag 29 april 2017 U kunt zich weer inschrijven voor de 7e Loop Tegen Kanker op zondag 8 oktober 2017. Lees meer
Meer nieuws
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief:
Design by Ron Driessen

Een Wens Dichtbij

De Stichting Lopen Tegen Kanker is initiatiefnemer van het wensenfonds ‘Een wens dichtbij’. Door wensen in vervulling te laten gaan hopen wij een positief effect te hebben op mensen die direct of indirect getroffen zijn door kanker.

Hoe veel?

Om het wensenfonds "Een wens dichtbij " op te kunnen zetten  reserveren we ieder jaar een bedrag. Dit is afhankelijk van de opbrengsten en andere goede doelen in dat jaar.

Voor wie?

Iedereen die een persoon of gezin kent dat getroffen is door de ziekte kanker kan een wens indienen voor dat gezin. De samenstelling van het gezin speelt geen rol nog de aard of stadium van de patiënt. 
Voorbeelden van mensen die een wens in kunnen dienen:

Waar moet een wens aan voldoen?

 1. De wens moet financieel onderbouwd zijn. Dat houdt in dat er een reële kostenbegroting overlegd dient te worden.
 2. De uitvoerbaarheid van de wens moet binnen het vermogen van de Stichting Lopen Tegen Kanker liggen. Dit beoordeelt de Stichting Lopen Tegen Kanker zelf.
 3. De wens moet betrekking hebben op iemand die getroffen is door kanker en/of direct betrokkene bij deze persoon.
 4. Er moet sprake zijn van een directe of indirecte relatie met de omgeving Teylingen, Leiden, Bollenstreek.

Spelregels

 1. De wens kan maar 1 x per gezin ingediend worden.
 2. Het toegezegde bedrag mag alleen gebruikt worden voor de realisatie van de wens.
 3. De Stichting Lopen tegen Kanker houdt zich het recht voor om een ingediende wens niet te honoreren als de wens niet in lijn is met onze visie en kernwaarden. De stichting is daar over geen uitleg verschuldigd. 
 4. Komt het bedrag voor het realiseren van de wens hoger uit dan het toegezegde bedrag op basis van de begroting dan zijn deze kosten voor de aanvrager en niet te verhalen op de Stichting Lopen Tegen Kanker.
 5. De Stichting Lopen Tegen Kanker zal tot betaling overgaan op basis van ingediende facturen en/of kassabonnen. De stichting zal in overleg met de aanvrager de routing van betaling bepalen.
 6. De Stichting Lopen tegen Kanker ontvangt graag een paar foto’s en een korte omschrijving van de gerealiseerde wens. Deze informatie kan worden gebruikt voor de terugkoppeling voor media- doeleinden om zo aandacht voor de Stichting te vragen. Dit gebeurt in overleg met de aanvrager/ deelnemer. Uiteraard realiseren wij ons dat foto’s niet altijd mogelijk zijn. Een schriftelijke terugkoppeling volstaat dan ook.
 7. De Stichting Lopen Tegen Kanker stelt geld ter beschikking maar organiseert de wens niet. Realisatie van de wens wordt gedaan door degene die de wens aanmeldt en/ of dit coördineert.

Hoe kenbaar maken

U kunt uw wens kenbaar maken bij een van de bestuursleden of indienen via info@lopentegenkanker.nl. Wensen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, zullen niet in behandeling worden genomen. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan om de spelregels goed door te lezen, alvorens een wens in te dienen.