Agenda


     Vanaf Zondag 11 Oktober
     Loop Tegen Kanker
     Bisschopslaan, Warmond
 

   Laatste Nieuws


     Inschrijving Loop tegen Kanker geopend.
     Klik hier om u in te schrijven.
 
Nieuws
  • zaterdag 21 september 2019 Nog 3 weken tot aan de 9e Loop tegen Kanker. De inschrijvingen stromen binnen dus wees er snel bij. Voorinschrijven is goedkoper en verzekerd u van een startnummer cq. bewijs. Lees meer
  • vrijdag 28 september 2018 Lopen tegen Kanker is de kernactiviteit van de Stichting Lopen Tegen Kanker. Ieder jaar op de eerste of tweede zondag van oktober zijn er: een wandeltocht van 8 a 10 km een wandeltocht van 18 a 20 km een gezinsloop van 2 km 2 recreatielopen met elektronische tijdswaarneming van 5km en 10km. De start is in Warmond. De afgelopen jaren heeft de 10km de kernen van Sassenheim en Voorhout aangedaan. In 2018 zal de loop plaatsvinden op zondag 7 oktober. Centrale plek van de Loop is Sporthal de Geest, De Geestlaan 27 te Warmond. Inschrijven voor de 8e Loop tegen Kanker kunt u hier doen. Lees meer
  • donderdag 17 mei 2018 WIJ GAAN DOOR! Door een tekort aan bestuursleden deden wij vorig jaar een oproep voor extra handen. Zonder extra mensen kwam het voortbestaan van ons evenement in gevaar. Het leek erop dat vorig jaar de laatste editie zou zijn. Verheugd zijn wij om te melden dat er tijdens deze laatste editie zich spontaan 5 mensen hebben aangemeld! Wij kunnen en gaan dus door! In een later stadium zullen wij deze enthousiaste, gedreven mensen aan jullie voorstellen. Noteer hem dus alvast maar in de agenda: ZONDAG 7 OKTOBER 2018, LOPEN TEGEN KANKER, EDITIE 8 Lees meer
  • zaterdag 29 april 2017 U kunt zich weer inschrijven voor de 7e Loop Tegen Kanker op zondag 8 oktober 2017. Lees meer
Meer nieuws
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief:
Design by Ron Driessen

Privacy Policy

Stichting Lopen Tegen Kanker

 
Lopen tegen Kanker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lopen tegen Kanker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Heeft u nog vragen na het lezen van deze verklaring, stel deze dan per e-mail aan info@lopentegenkanker.nl.
Hieronder ziet u met welk doel en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoelang wij deze opslaan en met wie wij eventueel deze persoonsgegevens delen. Bij de inschrijving voor de Lopen tegen Kanker of een van onze andere evenementen, vragen wij u verschillende persoonsgegevens. Deze informatie is nodig voor enkele zaken.

Deelnemers: voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren en voor het opmaken van uitslagen. Uw voornaam en achternaam worden gepubliceerd in de uitslagen op Racetimer.nl

Adresgegevens: zijn eventueel nodig voor het opsturen van T-shirts alsmede in geval van nood tijdens het loop-evenement. 

E-mailadres: naar het opgegeven e-mailadres worden e-mails gestuurd voor Lopen tegen Kanker. (bevestiging inschrijving, digitale magazines en nieuwsberichten over het evenement). Daarnaast worden algemene e-mails (nieuwsbrieven) gestuurd met informatie over de door ons of door gerelateerde organisaties georganiseerde evenementen. Af en toe staan hierin ook boodschappen van onze sponsoren.

Te lopen/gelopen afstand: voor de uitslagverwerking.

Maat T-shirt (optioneel): voor juiste maat (alleen bij bestelling).

Telefoonnummer: om met u contact op te kunnen nemen over het evenement, dit kan zowel telefonisch als per SMS.

Telefoonnummer bij nood: om thuisblijvers te kunnen bereiken bij ongevallen en/of calamiteiten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Lopen tegen Kanker uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u door inschrijving met Lopen tegen Kanker bent aangegaan, tenzij Lopen tegen Kanker wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt en door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie, de uitslagenverwerking, de bestelde shirts.
 
Inzage van persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Lopen tegen Kanker op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen), om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij een dergelijk verzoek vragen wij wel om u zich te identificeren. Wanneer u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, geeft Lopen tegen Kanker deze verwijdering door aan de andere organisaties die de betreffende gegevens van Lopen tegen Kanker hebben ontvangen.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Lopen tegen Kanker treft in redelijkheid alle maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen bijvoorbeeld dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.
 
Andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Lopen tegen Kanker. Andere websites dienen hun eigen privacy policy te hanteren. In het voorkomende geval raadt Lopen tegen Kanker u aan om voor het gebruik van deze andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites in te zien.
 
Wijziging van privacy policy
Lopen tegen Kanker past haar privacy policy af en toe aan om deze actueel te houden. Op de websites is steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen doet de Lopen tegen Kanker er alles aan u per e-mail en via de websites te informeren.
 
Contact
Hebt u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u Lopen tegen Kanker verzoeken tot inzage, wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens= Neem dan contact op met het bestuur van Lopen tegen Kanker via e-mail: info@lopentegenkanker.nl.
 
Klachten
Op grond van de AVG heeft u het recht om desgewenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.