Klik hier voor een impressie van onze 5e Loop tegen Kanker.

Laatste Nieuws
  • vrijdag 15 september 2017 Zondag 8 oktober zal de 7e editie van Lopen Tegen Kanker van start gaan. Het bestuur heeft besloten dat de 7e editie voorlopig de laatste editie zal zijn die door hen georganiseerd gaat worden. De afgelopen twee jaar is het bestuur bezig actief geweest om mensen te benaderen die de organisatie van de loop konden overnemen en/of het bestuur konden aanvullen, maar helaas is dit niet gelukt. De stichting blijft wel bestaan en in 2018 gaat het bestuur zich beramen over mogelijke nieuwe activiteiten. Mocht u zich serieus geroepen voelen om voortrekker te worden van de Loop zodat deze ook in 2018 op de agenda staat, meldt u zich dan persoonlijk bij een van de leden van het bestuur of via info@lopentegenkanker.nl. Lees meer
  • zaterdag 29 april 2017 U kunt zich weer inschrijven voor de 7e Loop Tegen Kanker op zondag 8 oktober 2017. Lees meer
  • donderdag 22 september 2016 Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Maar goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed. Stichting Haarwensen geeft kinderen keuze een grote collectie pruiken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan kosten verbonden zijn. De pruiken worden gemaakt van echt haar. Dit haar wordt door volwassenen en kinderen aan Haarwensen geschonken. Om een pruik voor meisjes te kunnen maken moet het haar tenminste 30 cm lang zijn. Lees meer
  • zaterdag 2 april 2016 Schrijf nu in voor de 6e Loop Tegen Kanker. Op zondag 9 oktober vindt alweer de 6e Loop tegen Kanker plaats en zijn we inmiddels een begrip in de regio! Bent u er dit jaar ook bij? Lees meer
Meer nieuws
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief:
Design by Ron Driessen

Onze visie

Tegen Kanker kun je wat doen, kom in beweging tegen kanker!


Kanker is domme pech maar soms kun je het lot een beetje sturen. Ruim 40% van de kankergevallen wordt veroorzaakt door factoren die we kunnen beïnvloeden. Als alle Nederlanders stoppen met roken en drinken en als ze allemaal gezond eten dan scheelt dit jaarlijks meer dan 40.000 kankerdiagnoses.

De laatste jaren is er veel bereikt op het gebied van kankerbestrijding. We beginnen de vijand te kennen maar de strijd is nog lang niet gestreden. Voor veel vormen ging het risico omlaag of verbeterde de kans op overleving na de diagnose. Toch zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren aanzienlijk toenemen.

Door de vergrijzing van de bevolking, het min of meer constante risico om kanker te krijgen en het dalende risico op aan kanker te overlijden zal de prevalentie fors toenemen. In 2009 waren er ruim 400.000 mensen met kanker. Verwacht wordt dat dit er in 2020 bijna 700.000 zullen zijn. De kankervormen die het meest zullen voorkomen zijn prostaat- en dikke darmkanker bij mannen en dikke darm- en borstkanker bij vrouwen.

De invloed van preventie moet men niet onderschatten. Minstens een derde van alle kankergevallen in ons land wordt veroorzaakt door roken. Daarnaast kan met het terugdringen van lichamelijke inactiviteit, ongezonde voeding, alcoholgebruik, overmatige blootstelling aan Uv-straling en overgewicht ook nog heel wat gezondheidswinst behaald worden.

Kanker heeft ook grote impact op het geluk van patiënten en hun familie en vrienden. Het vaak moeilijk om met kanker om te gaan, voor de patiënt maar ook voor de omgeving. Niet zelden voelen mensen zich alleen, bedroeft, onzeker en ongelukkig. Warmte, aandacht en hoop is belangrijker dan ooit.

Daar kunnen we dus iets aan doen! Sterker nog, daar moeten we iets aan doen. De Stichting Lopen Tegen Kanker wil hier  ook iets aan doen.  

De drie pijlers onder onze visie:
  1. Bestrijding van kanker staat voorop. Die bestrijding wordt te vaak gehinderd door regelgeving, economische belangen of geldgebrek. Daarin moet verandering komen.
  2. Preventie is een belangrijk factor die je voor een deel in eigen hand hebt. Een gezonde levensstijl is geen garantie maar helpt wel. Gezonder voeding, minder stress, meer plezier en meer bewegen versterken onze afweer. Voldoende bewegen lijkt een uitstekende medicijn om het risico op kanker te verkleinen en kan voor (ex)-kanker patiënten een bijdrage leveren aan het lichamelijke en psychische welzijn. Meer bewegen helpt ook bij het voorkomen van overgewicht, een extra risicofactor bij een aantal vormen van kanker. Goede verzorging van onze afweer, oftewel ons immuunsysteem, is dus een belangrijk wapen in de strijd tegen kanker. Vergroting van inzicht in de oorzaken van kanker en bewustzijn van gezond leven zal het aantal gevallen van kanker doen verminderen. Gezonder voeding, minder stress, meer plezier en meer bewegen zijn het beste te beïnvloeden in de opvoeding van kinderen omdat gedragspatronen daar worden ontwikkeld. Scholen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. 
  3. Aandacht dichtbij: De impact die kanker heeft wordt heel duidelijk is het dichtbij jezelf komt. Doelen die dichtbij liggen zijn gemakkelijker te realiseren en mensen die dichtbij je staan kun of mag je zeker niet negeren als het om kanker gaat. Ook dichtbij is er nog veel verbetering mogelijk in de begeleiding van mensen die getroffen zijn door kanker. Daarbij kan het gaan om kleine dingen die soms al veel helpen. De Stichting Lopen Tegen Kanker wil daarom haar donaties ‘dichtbij’ besteden en speciale aandacht schenken aan projecten en mensen uit de regio Leiden en Teylingen. Zodat het opgemerkt wordt, herkenbaar is, concreet is en dat we het verschil dat we samen maken ook zelf kunnen zien.
* De bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit het rapport 'Kanker in Nederland tot 2020' van de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding.